Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu liikmed
2017-2018. õa koosseis

1. Sille Teesalu, lasteaia lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
2. Jaanis Veskimets, lasteaia lastevanemate esindaja, aseesimees
3. Liisi Falkenberg, lasteaia lastevanemate esindaja
4. Olari Eller, kooli lastevanemate esindaja
5. Triin Laks, kooli lastevanemate esindaja
6. Vahur Vuks, vilistlaste esindaja
7. Merle Kiissa, kooli õpetajate esindaja
8. Kaia Otsa, lasteaia õpetajate esindaja
9. Silver Laks, Elva Vallavolikogu esindaja


Elva valla esindaja nimetamiseks hoolekogusse on vastu võetud Elva Vallavolikogu otsus nr 1-3/25, 27. novembril 2017.


Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu on moodustatud Elva Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/84, 29. novembril 2017.