Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu liikmed

2020-2021. õa koosseis
2019-2020. õa koosseis
2018-2019. õa koosseis


Hoolekogu nimekirja kinnitamine Elva vallavalitsuse korraldusega 2020
Hoolekogu nimekirja kinnitamine Elva vallavalitsuse korraldusega 2019
Hoolekogu nimekirja kinnitamine Elva vallavalitsuse korraldusega 2018

Hoolekogu koosoleku protokollid

16.03.2021

25.01.2021

25.11.2020

27.10.2020

25.03.2020

19.11.2019

14.05.2019

31.01.2019

25.09.2018