Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu liikmed
2018-2019. õa koosseis (PDF)

Hoolekogu nimekirja kinnitamine Elva vallavalitsuse korraldusega 2018 (PDF)