Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu liikmed
2018-2019. õa koosseis (PDF)

Hoolekogu nimekirja kinnitamine Elva vallavalitsuse korraldusega 2018 (PDF)

Hoolekogu koosoleku protokollid

25.09.2018

31.01.2019