Aakre Lasteaed-Algkool sai toetust projekti „Aakre Lasteaed-Algkooli meeskonna ühine Hea Alguse metoodika õppimine“ elluviimiseks Sihtasutuselt Innove „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames.


Projekti toetas SA Innove tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames ja tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ elluviimiseks. Projekti eesmärk oli parendada Aakre Lasteaed-Algkooli toimimist ja laiendada lasteaia tegevust:
1) ühtlustada Aakre lasteaias Hea Alguse metoodika kasutamist igapäevatöös ja uue õppekava rakendamisel,
2) kõigi meeskonnaliikmete vahelise koostöö parem sujumine kui kõik liikmed on koos osalenud samal koolitusel, ühise õppimise kultuuri saamine osaks Aakre Lasteaed- Algkooli organisatsioonikultuurist
3) lapsekeskse õpikeskkonna loomine nii uude avatavasse sõimerühma kui ka olemasolevas liitrühmas vajalike muudatuste sisseviimine
4) saavutada parem koostöö lastevanematega kaasates kolm aktiivset lastevanemat kogukonna liikmetena koolitusel osalemisse.


Koolituse eesmärgiks oli tõsta meeskonna valmisolekut, motivatsiooni ja teadlikkust lapsekeskse metoodika põhimõtete rakendamiseks igapäevatöös. Selgitada täiskasvanute olulist rolli kõigile lastele soodsa arengu- ja kasvukeskkonna loomisel.
Tähtis on ühise õppimise käigus omandatud teadmiste ja kogemuste kasutamine igapäevatöös.

Projekti käigus toimus: 4 õppepäeva, neist 2 Tartus Hea Alguse Koolituskeskuses ja 2 Aakres.
Projekti viidi ellu: juuni 2017 kuni oktoober 2017.
Projektis osalesid: Aakre Lasteaed-Algkooli 10 meeskonnaliiget ja 3 kogukonna liiget.
Projekti kajastust ajalehes Otepää Teataja saab lugeda sealt: Otepää Teataja nr 20, lk 5

 

Aakre kool - Hea alguse metoodika koolitus

Aakre kool - Hea alguse metoodika koolitus

Aakre kool - Hea alguse metoodika koolitus

Aakre kool - Hea alguse metoodika koolitus

Aakre kool - Hea alguse metoodika koolitus