Aakre Lasteaed-Algkool tänab SA Keskkonnainvesteeringute Keskust projektile „Aakre Lasteaed-Algkooli laste loodusõppekäikude läbiviimine õppeaastal 2016-17“ toetuse andmise eest summas 1076,20 eurot. Projekt koosnes kolmest õppekäigust. Sügisel 2016 käisid kooli- ja lasteaialapsed koos Võrtsjärve ääres Järvemuuseumis loodusõppeprogrammidel „Kalad ja veetaimed“ ja „Kalad“. Lapsed tutvusid Võrtsjärve vee-elustikuga, kaladega ja Eesti siseveekogude keskkonnaohtudega. Lõpetuseks unustamatu sõit parvega järvel!
Aakre laste Järvemuuseumi õppeprogrammil osalemisest saab lugeda Otepää Teatajast nr 19 (2016) lk 7.

Kevadel 2017 toimusid kaks õppekäiku Vapramäe-Vellavere- Vitipalu SA matkaradadele. Koolilapsed osalesid õppeprogrammil „Orienteerumine maastikul“ ja lasteaialapsed Tunnetusprogrammil. VVV õppeprogrammid on tuntud oma headuses!
Aakre lastest Vapramäe-Vellavere- Vitipalu SA matkaradadel saab lugeda Otepää Teatajast nr 10 lk 9.