Aakre Lasteaed-Algkool sai toetust SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus projektile „Aakre Lasteaed-Algkooli laste loodusõppekäikude läbiviimine õppeaastal 2017-18“
summas 465,52 eurot (omaosalus 29 eurot).
Projekt koosnes kahest õppekäigust. Sügisel 2017 käisid lasteaialapsed Luke mõisas loodusõppeprogrammil „Mõisalaste mängud“. Lapsed tutvusid laste mänguasjade ja mängudega, mis olid kasutusel pea 100 aastat tagasi. Materjalid looduslikud ja kõik toimus loomulikult õues! Jaa, selline elu oli vanasti.
Aakre laste õppeprogrammil „Mõisalaste mängud“ osalemisest saab lugeda  Otepää Teataja nr 19 (455) lk 5, 26. oktoober 2017.

Teine õppekäik toimus 08. mail 2018. Koolilapsed sõitsid Tartu Botaanikaaeda loodusõppeprogrammile „ Nad kõik on taimed – taimede eluvormid botaanikaaia kasvuhoonetes“. Lapsed said põhjaliku ülevaate vihmametsa- ja kõrbetaimedest. Lapsed harjutasid taimede rühmitamist ja võrdlesid Eesti taimestikku vihmametsade ja kõrbete
taimestikuga.


Aakre laste õppeprogrammil „Nad kõik on taimed – taimede elu(vormid) botaanikaaia
kasvuhoonetes“ osalemisest Tartu Ülikooli botaanikaaias saab lugeda Elva valla infolehest nr 31