Aakre Lasteaed-Algkool sai toetust SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus projektile
„Aakre Lasteaed-Algkooli laste loodusõppekäikude läbiviimine õppeaastal 2017-18“
summas 465,52 eurot (omaosalus 29 eurot).
Projekt koosneb kahest õppekäigust. Sügisel 2017 käisid lasteaialapsed Luke mõisas
loodusõppeprogrammil „Mõisalaste mängud“. Lapsed tutvusid laste mänguasjade ja
mängudega, mis olid kasutusel pea 100 aastat tagasi. Materjalid looduslikud ja kõik toimus
loomulikult õues! Jaa, selline elu oli vanasti. Loe lähemalt Otepää Teatajast nr 19 lk 5


Teine õppekäik toimub kevadel 2018. Koolilapsed sõidavad Tartu Botaanikaaeda
loodusõppeprogrammile „ Nad kõik on taimed – taimede eluvormid botaanikaaia
kasvuhoonetes“.