Aakre Lasteaed-Algkooli õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord on leitav Riigi Teatajast siit või PDF formaadis siit (mõlemad lingid avanevad uues aknas).

Kooli ja lasteaia 2018-2019 aasta ürituste kava leiad siit.

Kooli kodukord 2017.

Õppe- ja ainekavad.

Õppenõukogu tegevuse kavandamine üldtööplaanis 2017-2018.

Avaldus Aakre Algkooli astumiseks

Ülejäänud kooli puudutava info leiad vasakult "Kooli" alammenüüst ja "Dokumentide" alajaotusest.