Aakre Lasteaed-Algkooli õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord on leitav Riigi Teatajast siit või PDF formaadis siit (mõlemad lingid avanevad uues aknas).

Missioon, visioon ja põhiväärtused

Kooli ja lasteaia 2020-2021 ürituste kava

Aakre Lasteaed-Algkooli üldtööplaan 2020-2021

Kooli kodukord

Õppe- ja ainekavad.

Õppenõukogu tegevuse kavandamine üldtööplaanis 2020-2021.

Avaldus Aakre Algkooli astumiseks

Ülejäänud kooli puudutava info leiad vasakult "Kooli" alammenüüst ja "Dokumentide" alajaotusest.