Kooli ja lasteaia üle järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

 • Teenistuslik järelevalve:
  Puka Vallavalitsuse haridus-, kultuuri-, spordi- ning noorsookomisjon
  Tel. 76 69 410

 • Haldus järelevalve:
  Valga Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalitus
  Ivi Tigane, Kalle Vister
  Tel. 766 6122

Loe täpsemalt Haridusvaldkonna järelevalvest Valga Maavalitsuse kodulehelt