Aakre Lasteaed-Algkooli raamatukogu kasutamise eeskiri


1. Kooliraamatukogu võivad kasutada ja lugejaks olla Aakre Lasteaed-Algkooli õpilased, õpetajad ja teenindav personal.

2. Kooliraamatukogu kasutamine on tasuta.

3. Kooliraamatukogu on avatud igal koolipäeval.

4. Kooliraamatukogu hoidja on õpetaja Merle Kiissa, soovide korral palun pöörduda tema poole ja ta registreerib laenutuse.

5. Lugejal on õigus laenutada raamatuid koju kuni kaheks nädalaks, tagastamistähtaega saab pikendada.

6. Tagastamata või rikutud raamatud tuleb asendada teise eksemplari või ilukirjanduse puhul samaväärse raamatuga. Raamatukogu võib nõuda raamatu väljamaksmist kuni viiekordses ulatuses.

7. Õpilaste tekitatud materiaalse kahju hüvitavad nende vanemad.

Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.