Tasemetööde õppeained ja ajad 2016/2017 õppeaastal.

  • 3. klassi tasemetöö eesti keeles 10. mail
  • 3. klassi tasemetöö matemaatikas 16. mail
  • 6. klassi tasemetöö eesti keeles 3. mail
  • 6. klassi tasemetöö matemaatikas 9. mail
  • 6. klassi tasemetöö kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles 18. mail

6. klassi kolmanda tasemetöö täpsem aine selgub enne tasemetöö toimumist.

Tasemetöö annab õpilastele ja koolidele infot aine omandamise kohta ning seda saavad koolid kasutada  õppeprotsessi arendamiseks. Tasemetööd ei saa aluseks võtta õpilasele hinde panemisel.

Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist