Tasemetööde õppeained ja ajad 2017/2018 õppeaastal.

  • 3. klassi tasemetöö eesti keeles 24. mail 2018
  • 3. klassi tasemetöö matemaatikas 29. mail 2018

Tasemetöö annab õpilastele ja koolidele infot aine omandamise kohta ning seda saavad koolid kasutada  õppeprotsessi arendamiseks. Tasemetööd ei saa aluseks võtta õpilasele hinde panemisel.

Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist