Tasemetööde õppeained ja ajad 2018/2019 õppeaastal.

  • 3. klassi tasemetöö eesti keeles 8. mail 2019
  • 3. klassi tasemetöö matemaatikas 15. mail 2019

Tasemetöö annab õpilastele ja koolidele infot aine omandamise kohta ning seda saavad koolid kasutada  õppeprotsessi arendamiseks. Tasemetööd ei saa aluseks võtta õpilasele hinde panemisel.

Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist