Tasemetööde õppeained ja ajad 2019/2020 õppeaastal.

  • 4. klassi tasemetöö loodusõpetuses 1.-2. oktoober 2019
  • 3. klassi tasemetöö eesti keeles 12. mail 2020
  • 6. klassi tasemetöö eesti keeles 13. mail 2020

Tasemetöö annab õpilastele ja koolidele infot aine omandamise kohta ning seda saavad koolid kasutada  õppeprotsessi arendamiseks. Tasemetööd ei saa aluseks võtta õpilasele hinde panemisel.

Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist ja Haridus- ja teadusministri määrusest.