Koolivaheajad 2019/2020 õ.a.

Sügis 21.–27. oktoober 2019
Talv 23. detsember – 5. jaanuar 2020
Lisavaheaeg  24. veebruar – 1. märts 2020
Kevad 20. aprill – 26. aprill 2020
Suvi 10. juuni – 31. august 2020

Kuna 2017/2018 õppeaastast lisandus lisavaheaeg, siis jaotades II poolaasta koolipäevad võrdselt, saavad kooliõpilased III veerandi tunnistuse 20. märtsil 2020.
Vastavalt Aakre Lasteaed-Algkooli 2.09.2019 õppenõukogu otsusele 2 kinnitada koolilastele tunnistuste andmise korra viimasel koolipäeval enne vaheaega ja kevadel
II poolaastal jaotades koolipäevad võrdselt.
Tunnistuste saamise kuupäevad on järgmised:

enne sügisvaheajale minekut 18.10.2019,
enne talvevaheajale minekut 20.12.2019,
20.03.2020 ja
enne suvevaheajale minekut 09.06.2020.

Lisainfo:
https://www.hm.ee/et/koolivaheajad

Usinat õppimist!