Koolivaheajad 2021/2022 õ.a.

Sügis 25.-31. oktoober 2021
Talv 23. detsember  – 9.  jaanuar 2022
Lisavaheaeg  28. veebruar – 6. märts 2022
Kevad 25. aprill – 1. mai 2022
Suvi 14. juuni – 31. august 2022


Kuna 2017/2018 õppeaastast lisandus õppeaastasse lisavaheaeg, siis jaotades II poolaasta koolipäevad võrdselt, saavad Aakre kooliõpilased III veerandi tunnistuse 18. märtsil 2022.

Vastavalt Aakre Lasteaed-Algkooli 31.08.2021 õppenõukogu otsusele 2 kinnitada koolilastele  tunnistuste andmine viimasel koolipäeval enne vaheaega ja kevadel II poolaastal jaotades koolipäevad veerandite vahel võrdselt. Tunnistuste saamise kuupäevad 2021-2022. õa on järgmised:

enne sügisvaheajale minekut 22.10.2021,
enne talvevaheajale minekut 22.12.2021,
lisavaheaja ja kevadvaheaja vahel 18.03.2022  ja
enne suvevaheajale minekut 13.06.2022.


Lisainfo:
https://www.hm.ee/et/koolivaheajad

Usinat õppimist!