Aakre lasteaed puhkab 25. juunist kuni 4. augustini 2019.
Lasteaed on jälle avatud 5. augustist 2019.
Elva Vallavalitsuse vastavat korraldust saad lugeda siit.

 

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkab kehtima uus Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas. Seoses sellega esitatakse lasteaiajärjekorra avaldusi ja peetakse Elva valla ühtset lasteaiakoha järjekorda ARNO süsteemis. Loe lähemalt.

 

Aakre Lasteaia õppekava 2017 PDF formaadis allalaetav siit.

Aakre Lasteaed-Algkooli lasteaia kodukord on allalaetav siit.

Lasteaia päevakava PDF formaadis asub siin (avaneb uues aknas).

Lasteaia ja kooli 2018-2019 aasta ürituste kava leiad siit.

Elva valla lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord on leitav Riigi Teatajast siit (avaneb uues aknas)

Missioon, visioon ja põhiväärtused

Elva valla lasteaedu puudutav info

Info lasteaiatasude kohta Elva vallas