Lasteaialastel on vajalik kohaloleku ette teatamine elektrooniliselt Stuudiumi e-päeviku kaudu või õpetajale järgmise päeva kohta käesoleval hommikul hiljemalt kella 8.30ks.
Aakre lasteaias maksab lapse toidupäev 1,80 eurot ja kohatasu maksumus on 30 eurot kuus.

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkas kehtima uus Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas. Seoses sellega esitatakse lasteaiajärjekorra avaldusi ja peetakse Elva valla ühtset lasteaiakoha järjekorda ARNO süsteemis. Loe lähemalt.

Missioon, visioon ja põhiväärtused

Õppekava

Kodukord

Rühma Tammeke päevakava

Rühma Tõruke päevakava

Elva valla lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord on leitav Riigi Teatajast siit (avaneb uues aknas)

Elva valla lasteaedu puudutav info

Info lasteaiatasude kohta Elva vallas