Aakre lasteaia õppe- ja kasvatustegevuste valdkonnad:

* Mina ja keskkond
* Keel ja kõne
* Matemaatika
* Kunst
* Muusika
* Liikumine


Lasteaia muusikategevused

T 9.15-9.40 vanem rühm
K 9.20-9.40 mudilased ja noorem rühm
N 9.15-9.40 vanem rühm


Lasteaia liikumistegevused

E 9.00 vanem rühm
E 9.30 noorem rühm
K 10.00 vanem rühm


Lasteaia tantsuring

R 10.30-11.10 vanem rühm ja kool