Liina Laaser
direktori kt, inglise keel, loodusõpetus, kunstiõpetus, arvuti- ja robootikaring

Merle Kiissa
1.+4. liitklassi klassijuhataja (eesti keel, matemaatika), inimeseõpetus, õpiabi,
lasteaiaõpetaja sõimerühmas, näiteringi juhendaja

Eda Luht
2.+3. liitklassi klassijuhataja (eesti keel, matemaatika), muusikaõpetus, loodusõpetus,
lasteaia muusikaõpetaja, muusikaringi ja pilliringi juhendaja

Silvi Johanson
lasteaiaõpetaja sõimerühmas, lasteaia liikumisõpetaja, kehaline kasvatus,
tööõpetus, kodundus- ja käsitöö, spordiringi juhendaja

Lia Sokkand - logopeed

Leo Luts - majandusjuhataja

Velda Krillo - lasteaiaõpetaja liitrühmas

Kaia Otsa - lasteaiaõpetaja liitrühmas, kooli kunstiringi juhendaja

Mare Uibopuu - lasteaiaõpetaja sõimerühmas

Külli Paring - tugiisik

Inge Pikk - lasteaiaõpetaja abi

Ave Kampus - lasteaiaõpetaja abi

Lea Laane - kokk, koristaja

Viivika Kuus - majahoidja, koristaja

Hillar Kurg - remondimees

Anu Uint - meditsiinitöötaja


Projektipõhised ringijuhendajad:

Harri Irv - puutööringijuhendaja

Ewe-Ly Oja - showtantsuringi juhendaja

Kersti Haljasmets - kandleringi juhendaja