Liina Laaser
direktori kt, inglise keel, robootikaring, ettevõtlusring

Merle Kiissa
4. klassi klassijuhataja, eesti keel, õpiabi, kirjandus, ajalugu, vene keel, ühiskonnaõpetus, näiteringi juhendaja, raamatukogu, pikapäevarühm

Eda Luht
6. klassi klassijuhataja, matemaatika, muusikaõpetus, loodusõpetus, inimeseõpetus, lasteaia muusikaõpetaja, muusikaringi juhendaja, huvijuht, pikapäevarühm

Ewe-Ly Oja - kehaline kasvatus, lasteaia liikumisõpetaja

Mariin Kärp - arvutiõpetus, programm Edumus

Harri Irv - tehnoloogiaõpetus

Reelika Voitk - logopeed

Velda Krillo - lasteaiaõpetaja liitrühmas

Kaia Otsa - lasteaiaõpetaja liitrühmas, kunstiõpetus

Külli Paring - tugiisik

Inge Pikk - lasteaiaõpetaja abi
Projektipõhised ringijuhendajad huvihariduse lisarahastusega Haridus- ja Teadusministeeriumilt:

Harri Irv - puutööringi juhendaja

Ewe-Ly Oja - showtantsuringi juhendaja

Kersti Haljasmets - kandleringi juhendaja