Liina Laaser
direktori kt, inglise keel, arvuti- ja programmeerimisring

Merle Kiissa
1., 2. ja 5. klassi klassijuhataja, eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus, õpiabi, loodusõpetus, kirjandus, ajalugu, vene keel, näiteringi juhendaja, raamatukogu.

Eda Luht
3. ja 4. klassi klassijuhataja, eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, loodusõpetus, lasteaia muusikaõpetaja, muusikaringi juhendaja, huvijuht.

Silvi Johanson
kehaline kasvatus, tööõpetus, kodundus- ja käsitöö, terviseõpetus, spordiringi juhendaja, lasteaia liikumisõpetaja, pikapäevarühma õpetaja.

Reelika Voitk - logopeed

Leo Luts - majandusjuhataja

Velda Krillo - lasteaiaõpetaja liitrühmas

Kaia Otsa - lasteaiaõpetaja liitrühmas

Külli Paring - tugiisik

Inge Pikk - lasteaiaõpetaja abi

Lea Laane - kokk, koristaja

Viivika Kuus - majahoidja, koristaja

Neeme Piirisild - remondimees

Anu Uint - tervishoiutöötaja


Projektipõhised ringijuhendajad huvihariduse lisarahastusega Haridus- ja Teadusministeeriumilt:

Harri Irv - puutööringijuhendaja

Ewe-Ly Oja - showtantsuringi juhendaja

Kersti Haljasmets - kandleringi juhendaja