Aakre Lasteaed-Algkooli õppetegevust toetavad projektid


1. „Aakre Lasteaed-Algkooli laste õppekäikude läbiviimine õppeaastal 2016-17“.
Finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (1076,20 eurot). Loe lähemalt.

2. „Igal lapsel oma pill“ EV100 toetas Aakre Lasteaed-Algkooli lastele rütmipillide
soetamist 2016. aastal (150 eurot, omaosalus 80 eurot).

3. HITSA toetas Aakre Lasteaed-Algkooli lastele robootikaseadmete soetamist 2016.
aastal (210,42 eurot, omaosalus 52,60 eurot)

4. MTÜ Kestlik toetas Aakre Lasteaed-Algkooli koolilaste kevadekskursiooni
Jõgevamaale bussisõidutasu täies ulatuses (180 eurot).

5. „Aakre Lasteaed-Algkooli meeskonna ühine Hea Alguse metoodika õppimine“
rahastaja SA INNOVE 2017. aastal (2401,20 eurot). Loe lähemalt.

6. „Aakre Lasteaed-Algkooli laste loodusõppekäikude läbiviimine õppeaastal 2017-18“.
Finantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (465,52 eurot, omaosalus 29
eurot).