Koolitervishoiuteenust Aakre koolis ja lasteaias osutab Valgamaa Arstikeskus OÜ.

Pereõde Anu Uint on koolimajas neljapäeviti kl 8-10 ja vastavalt vajadusele.

Koolitervishoiuteenuse osutamise leping kehtib kuni 31.12.2019.

Valgamaa Perearstikeskus OÜ Puka Perearstikeskus tel 7692142.