Arengukava avalik väljapanek

 
Täname kõiki, kes vastasid arengukava ideekorje küsimustikule! Mitmed ettepanekud on leidnud koha arengukavas.
 

Aakre Lastead-Algkooli arengukava aastateks 2021-2023 on avalikul väljapanekul Elva Valla kodulehel www.elva.ee

Arengukava on kättesaadav /allalaetav SIIT.

Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse kirjalikult e-posti aadressile liina.laaser@aakre.edu.ee kuni 19. maini 2021 (k.a).

https://www.elva.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/wPc82kboNRZE/content/id/30955651?redirect=https%3A%2F%2Fwww.elva.eeUute õpilaste vastuvõtt 2021. aastal. Vaata lisa.

 

Hea kogukonnaliige, lapsevanem, töötaja, koolilaps, vilistlane, koostööpartner, sõber!

Aakre Lasteaed-Algkool on koostamas uut arengukava perioodiks 2021-2023.
Dokumendi koostamiseks on vajalik teada kõigi huviliste - laste, lastevanemate, töötajate, aga ka kogukonnaliikmete, vilistlaste, koostööpartnerite jpt meie käekäigust huvitatute arvamust, kuidas võiksime edasi liikuda. Siit leiad küsimused, millele palume vastata hiljemalt 10.03.2021.
Kui tuleb häid mõtteid muudel teemadel, palume need lisada lõppu vabale reale.
Küsitlus on anonüümne.
Palun jagage!

Küsimused:
https://forms.gle/RWUksNKfv7wzp5WZ9

Ette tänades
Aakre Lasteaed-Algkooli pere

 

Õppetöö korraldus Aakre lasteaed-algkoolis

 
Seoses COVID-19 viiruse kiire levikuga on Aakre Lasteaed-Algkooli kooliõpilased alates 11. märtsist 2021 distantsõppel. Tunniplaanile lisaks on loodud veebitundide tunniplaan, mis on edastatud õpilastele Stuudiumi kaudu ja antud paberkandjal.
Lasteaed on avatud kõigile peredele, kellel on hädavajadus last lasteaeda tuua.
Lapsevanemad, palun andke lapse lasteaeda tuleku soovist teada üks päev varem kl 8.30-ks ja märkige Stuudiumi.

Tekkinud küsimuste korral palun pöörduda õpetajate poole 

või helistada tel 565 8113 Liina Laaser

Aakre Lasteaed-Algkooli direktori kt.

 

 

 
Aakre lapsed saavad talverõõme nautida liuväljal ja kelgumäel. Kaunist talve!