Soovib lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja kõigile, kes kooliga seotud,

Aakre koolipere

Aakre Lasteaed-Algkooli 1. september 2017