Aakre Lasteaed-Algkool ootab oma perre uusi õpilasi!

Aakre Lasteaed-Algkooli õpilased

Nagu kõik koolid, teeme meiegi plaane uueks õppeaastaks.

Ootame meie väiksesse kooli haridusteed alustama või jätkama lapsi 1.-6. klassi. Dokumente võtame vastu
koolimajas tööpäeviti kl 8-17.30, lisainfo telefonil 565 8113.
Vajalikud dokumendid:

* koopia tervisekaardist (saab perearsti käest);
* lapse sünnitunnistus;
* foto 3x4 cm õpilaspiletile;
* lapsevanema isikut tõendav dokument;
* avaldus vastaval blanketil – saab täita koolis kohapeal;
* lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.

Kooli astumise avalduse blanketi leiab siit.
Lasteaeda astumise avalduse blanketi leiab siit.

Aakre Lasteaed-Algkooli logo