Uue õppeaasta algus!

Aakre Lasteaed-Algkool alustab uut õppeaastat laupäeval, 1. septembril kell 11.00 kooli võimlas.

Tähistame kooli taasavamise 30. aastapäeva!

Kutsume 30 aastat tagasi kooli astunuid ja õpetajaid meile külla!

 

 

Ootame lapsi kooli!

1. septembril 2018. aastal Aakre Lasteaed-Algkooli 1. klassi astuvate laste (lapsed, kes on 1. oktoobriks 2018 saanud 7-aastaseks) dokumente võetakse vastu koolimajas tööpäeviti 13.-22. juunil ja uuesti alates 13. augustist kokkuleppel direktoriga telefonil 565 8113.

Vajalikud dokumendid:

- koopia tervisekaardist (saab perearsti käest);
- lapse sünnitunnistus;
- foto 3x4 cm õpilaspiletile;
- lapsevanema isikut tõendav dokument;
- avaldus vastaval blanketil – saab täita koolis kohapeal või alla laadida siit.
- lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.

Samas ootame lapsi ka meie kooli teistesse väikestesse klassidesse – 2., 3., 4. ja 5. klassi. 2.-5. klassi õpilastel on tarvis ka tunnistust ja väljavõtet eelmise kooli õpilasraamatust.


Dokumente võetakse vastu 21. augustini 2018.