Elva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töö korraldamine eriolukorras


Elva vallavalitsuse korraldus nr 2-3/191 13. märtsist 2020
 
NB!
Seoses COVID-19 haiguse levikuga ja Eesti Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a. korraldusega nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" on Aakre Lasteaed-Algkooli uksed suletud alates 16. märtsist 2020. Oleme distantsõppel.
Lasteaia olukorda arutasime Elva VV haridusosakonnaga ja otsustasime hetkel lasteaia sulgeda, kuid tingimusel, et valmisolek lasteaed uuesti kiiresti avada on olemas, et tööl käivaid lapsevanemaid lapsehoiuga aidata.
Lapsevanemad, palun andke lapse lasteaeda tuleku soovist teada üks päev varem kl 8.30-ks.

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse uued otsused. Õpilased ja lapsevanemad on informeeritud distantsõppe korraldusest. Õppega seoses tekkinud küsimuste korral palun pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja poole.

Tervist, kannatlikku meelt ja loodame parimat!
Lisainfo: L. Laaser
Aakre Lasteaed-Algkooli direktori kt, tel 565 8113