Head Aakre lapsevanemad ja kogukonnaliikmed!


Elva vallavalitsus on alates 2020. aasta algusest koostamas dokumenti „Elva valla haridusvõrgu analüüs“, mille eesmärgiks vaadata tulevikku ja hinnata järgmise kümne aasta perspektiivis hariduse andmise jätkusuutlikust kogu piirkonnas.

Ootame teid 9. septembri õhtul kell 19 koolimajja, et tutvuda dokumendi koostamise hetkeseisuga. Teie arvamus ja tagasiside analüüsi esimestele tulemustele on väga oluline.
Tutvustuse viivad läbi abivallavanem Marika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna esindajad.

Haridusvõrgu analüüsi  tutvustus toimub kooli ja lasteaia üldkoosoleku viimase päevakorrapunktina. Sellele eelneb lastevanemate koosolek algusega kell 18.00.

Kohtumiseni koolimajas!