Õppetöö korraldus Aakre lasteaed-algkoolis

 
Seoses COVID-19 viiruse kiire levikuga on Aakre Lasteaed-Algkooli kooliõpilased alates 11. märtsist 2021 distantsõppel. Tunniplaanile lisaks on loodud veebitundide tunniplaan, mis on edastatud õpilastele Stuudiumi kaudu ja antud paberkandjal.
Lasteaed on avatud kõigile peredele, kellel on hädavajadus last lasteaeda tuua.
Lapsevanemad, palun andke lapse lasteaeda tuleku soovist teada üks päev varem kl 8.30-ks ja märkige Stuudiumi.

Tekkinud küsimuste korral palun pöörduda õpetajate poole 

või helistada tel 565 8113 Liina Laaser

Aakre Lasteaed-Algkooli direktori kt.