Arengukava avalik väljapanek

 
Täname kõiki, kes vastasid arengukava ideekorje küsimustikule! Mitmed ettepanekud on leidnud koha arengukavas.
 

Aakre Lastead-Algkooli arengukava aastateks 2021-2023 on avalikul väljapanekul Elva Valla kodulehel www.elva.ee

Arengukava on kättesaadav /allalaetav SIIT.

Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse kirjalikult e-posti aadressile liina.laaser@aakre.edu.ee kuni 19. maini 2021 (k.a).

https://www.elva.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/wPc82kboNRZE/content/id/30955651?redirect=https%3A%2F%2Fwww.elva.ee