Täname kõiki Aakre kooli 285. aastapäevale ja vilistlaste peole kokkutulnuid!
Koos teiega oli ilus pidu!
 
Aakre Lasteaed-Algkooli pere
 
 Aakre Lasteaed-Algkooli 285. juublei grupipilt võimlas
Aakre Lasteaed-Algkooli 285. aastapäev

Fotode autor: Neil Viskov