Elva Vallavalitsus kuulutab välja  avaliku konkursi Aakre Lasteaed-Algkooli direktori ametikohale.

Elva   Vallavalitsus kutsub kandideerima ärksaid  haridustalente, kes on motiveeritud kujundama tugevat alus- ja põhiharidust maapiirkonnas, et luua selle kaudu valla tulevikku. Konkursi uus tähtaeg on 06.07.2018.

Täpsem info siit.

 Aakre lasteaed puhkab 25.06-05.08.2018

Elva Vallavalitsus kuulutab välja  avaliku konkursi Aakre Lasteaed-Algkooli direktori ametikohale.

Elva   Vallavalitsus kutsub kandideerima ärksaid  haridustalente, kes on motiveeritud kujundama tugevat alus- ja põhiharidust maapiirkonnas, et luua selle kaudu valla tulevikku.

Täpsem info siit.

Aakre Lasteaed-Algkool ootab oma perre uusi õpilasi!

Aakre Lasteaed-Algkooli õpilased

Nagu kõik koolid, teeme meiegi plaane uueks õppeaastaks.

Ootame meie väiksesse kooli haridusteed alustama või jätkama lapsi 1.-6. klassi. Dokumente võtame vastu
koolimajas tööpäeviti kl 8-17.30, lisainfo telefonil 565 8113.
Vajalikud dokumendid:

* koopia tervisekaardist (saab perearsti käest);
* lapse sünnitunnistus;
* foto 3x4 cm õpilaspiletile;
* lapsevanema isikut tõendav dokument;
* avaldus vastaval blanketil – saab täita koolis kohapeal;
* lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.

Kooli astumise avalduse blanketi leiab siit.
Lasteaeda astumise avalduse blanketi leiab siit.

Aakre Lasteaed-Algkooli logo

Vahvat kooliaastat!

Soovib lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja kõigile, kes kooliga seotud,

Aakre koolipere

 

 

Soovib lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja kõigile, kes kooliga seotud,

Aakre koolipere

Aakre Lasteaed-Algkooli 1. september 2017