Arengukava avalik väljapanek

 
Täname kõiki, kes vastasid arengukava ideekorje küsimustikule! Mitmed ettepanekud on leidnud koha arengukavas.
 

Aakre Lastead-Algkooli arengukava aastateks 2021-2023 on avalikul väljapanekul Elva Valla kodulehel www.elva.ee

Arengukava on kättesaadav /allalaetav SIIT.

Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse kirjalikult e-posti aadressile liina.laaser@aakre.edu.ee kuni 19. maini 2021 (k.a).

https://www.elva.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/wPc82kboNRZE/content/id/30955651?redirect=https%3A%2F%2Fwww.elva.ee 

Vastuvõtt 2021

 

Ootame meie väiksesse kooli haridusteed alustama või jätkama lapsi kõikidesse klassidesse. 

 

Aakre Lasteaed-Algkool on väike mõisakool  ja lasteaed ühes hoones 1.- 6. klassi õpilastele ja lasteaiaealistele lastele. Kooli õppetöö toimub liitklassides. Lasteaed toimetab liitrühmana.

 

1. septembril 2021 kooli tulevate laste vanemad saavad esitada avalduse kooli astumiseks paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna 1. märtsist kuni 27. augustini 2021.

 

Vajalikud dokumendid:

* avaldus kooli astumiseks (saab täita koolis kohapeal või digitaalselt); 
* lapse sünnitunnistus;

* foto 3x4 cm õpilaspiletile;

* lapsevanema isikut tõendav dokument;

* tervisekaart (saab perearsti käest, võib tuua enne õppeaasta algust);

* lapse koolivalmiduskaart (1. klassi astujal);

* tunnistus ja väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust (2.-6. klassi astujal).

Olemasolu korral esitada koolivälise nõustamiskomisjoni soovitus ning rehabilitatsiooniplaani ärakiri.

Kooli astumise avalduse blanketi leiab siit.

 

Täpsem info Elva vallavalitsuse 19.02.2019 määruses nr 2-2/5 „Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Elva vallas“ ning telefonil 5658113, direktori kt Liina Laaser või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

Õppetöö korraldus Aakre lasteaed-algkoolis

 
Seoses COVID-19 viiruse kiire levikuga on Aakre Lasteaed-Algkooli kooliõpilased alates 11. märtsist 2021 distantsõppel. Tunniplaanile lisaks on loodud veebitundide tunniplaan, mis on edastatud õpilastele Stuudiumi kaudu ja antud paberkandjal.
Lasteaed on avatud kõigile peredele, kellel on hädavajadus last lasteaeda tuua.
Lapsevanemad, palun andke lapse lasteaeda tuleku soovist teada üks päev varem kl 8.30-ks ja märkige Stuudiumi.

Tekkinud küsimuste korral palun pöörduda õpetajate poole 

või helistada tel 565 8113 Liina Laaser

Aakre Lasteaed-Algkooli direktori kt.

Uute õpilaste vastuvõtt 2021. aastal. Vaata lisa.

 

Hea kogukonnaliige, lapsevanem, töötaja, koolilaps, vilistlane, koostööpartner, sõber!

Aakre Lasteaed-Algkool on koostamas uut arengukava perioodiks 2021-2023.
Dokumendi koostamiseks on vajalik teada kõigi huviliste - laste, lastevanemate, töötajate, aga ka kogukonnaliikmete, vilistlaste, koostööpartnerite jpt meie käekäigust huvitatute arvamust, kuidas võiksime edasi liikuda. Siit leiad küsimused, millele palume vastata hiljemalt 10.03.2021.
Kui tuleb häid mõtteid muudel teemadel, palume need lisada lõppu vabale reale.
Küsitlus on anonüümne.
Palun jagage!

Küsimused:
https://forms.gle/RWUksNKfv7wzp5WZ9

Ette tänades
Aakre Lasteaed-Algkooli pere